Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP

By | January 8, 2016

Thiết lập tham số hệ thống chung cho phần mềm nhân sự chỉ được chỉnh sửa bởi người quản trị hệ thống (người dùng Administrator),những người có kinh nghiệm về CSDL. Nó cho phép thay đổi cả quy trình quản lý  cửa phần mềm nhân sự của hệ thống,và đây là tính động của HRM.NET.

Để thiết lập tham số hệ thống cho phần mềm nhân sự HR- ERP chúng ta làm theo cách sau:
+ Qúa trình đơn: “Hệ thống/Tham số hệ thống”
– Thông tin đơn vị

Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP

+ Trong mục thông tin đơn vị cho phép đặt tên Công ty theo các ngôn ngữ khác nhau.
[V] : Việt Nam
[E] : English
[JP] : JaPan
[TQ] : Trung Quốc
[OT]: Khác (nếu tên quốc gia cần không có trong từ điển thì chọn OT )
Điện thoại : Số điện thoại của công ty cần khai báo
Fax : Số Fax của công ty cần khai báo
Email: Địa chỉ email của công ty.
Mã số thuế : Mục ghi mã số thuế của công ty cần khai báo
Người đại diện: Người đại diện(đứng đầu) của công ty.
Giấy phép KD: Giấy phép kinh doanh của công ty
Mã đơn vị: Mục ghi mã đơn vị của công ty cần khai báo.
Địa chỉ: Địa chỉ của công ty cần khai báo
Tên trưởng phòng tổ chức/Giám đốc nhân sự
Tên trưởng phòng kế toán/Giám đốc tài chính.
Sau khi điền đầy đủ thông tin cần khai báo đồng ý thì click và nút Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP,ngược lại click vào nút Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP
– Tham số dùng chung

Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP

+ Khởi tạo hệ thống là chức năng xóa toàn bộ dữ liệu đang có trong hệ thống để làm lại từ đầu. Vì vậy để an toàn , bạn nên dùng chức năng sao lưu trước khi thực hiện. Dữ liệu đã xóa không thực hiện lại được.
+ Hiển thị nhân viên thôi viêc: Hiển thị tất cả nhân viên đã thôi việc trong cây nhân sự của công ty.Nếu hiển thị thì click Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP, ngược lại để trống.
+ Hiển thị tất cả bộ phận: hiện thị tất cả các bộ phận của công ty trong cây nhân sự .Nếu hiển thị thì click Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP ,ngược lại để trống.
+ Tính lại giờ làm việc khi kết thúc thao tác: Nếu bạn chọn chức năng này mỗi khi kết thúc thao tác nó sẽ tự động cập nhật lại giờ làm việc. Nếu chọn thì click Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP,ngược lại bỏ trống.
+ Khởi động chức năng nhắc nhở sau khi đăng nhập chương trình phần mềm nhân sự: Nếu bạn chọn (click ) thì mỗi khi đăng nhập sẽ…
+ Tự động cập nhật mã thẻ lên đầu đọc:….
+ Sắp xếp dữ liệu theo mã nhân viên : Có 3 trạng thái,tùy theo yêu cầu và cách hoạt động của công ty sắp xếp dữ liệu hiển thị theo mã nhân viên [sắp xếp tăng/ sắp xếp giảm/không sắp xếp].
+ Sắp xếp dữ liệu theo số tên nhân viên: Có 3 trạng thái,tùy theo yêu cầu và cách hoạt động của công ty…..
+ Sắp xếp theo số thứ tự:…..
+ Đơn vị tính bảng công  – phần thập phân
Sau khi khai báo xong những yêu cầu cần thiết click vào nút Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP,nếu không đồng ý click vào nút Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP.

– Tham số hệ thống cho phần mềm chấm công nhân sự

Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP

+ Mục tham số hệ thống : Khai báo các tham số hệ thống cho phần mềm nhân sự sử dụng riêng cho từng máy trên để đảm bảo đặc thù cho từng máy sử dụng.
+ Font dữ liệu: Chọn kiểu font phù hợp với phần mềm font [Microsoft San Serif]
+ Font giao diện: Chọn kiểu font phù hợp cho giao diện [Microsoft San Serif].
+ Tự động cập nhật khi có phiên bản mới : Khi có phiên bản mới từ nhà cung cấp phần mềm,phần mềm sẽ tự động cập nhật phiên bản mới nhất và những tính năng mới,cao hơn,đáp ứng những yêu cầu cần thiết của công ty.Nếu đồng ý thì click vào Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP chọn. Nếu không chọn thì bỏ trống.
– Thiết lập chấm công nhân sự
Hướng dẫn thiết lập tham số hệ thống trong HR-ERP