Tag Archives: Hiệu năng Samsung Galaxy Note 5 cũ

Samsung Galaxy Note 5 cũ 99% chất lượng như mới

Samsung Galaxy Note 5 ra mắt trong sự mong đợi của rất nhiều người dùng công nghệ, rất phẩm của Samsung đã cải tiến đông đảo so có các sản phẩm trước đó. Tuy nhiên mang một rào cản lớn nhất là giá cả của Samsung Galaxy Note 5, sở hữu thể mang giá của… Read More »