Thực hiện việc chuyển đổi bộ phận cho nhân viên.

By | January 8, 2016

Thực hiện việc chuyển đổi bộ phận cho nhân viên là một công việc thường nhật của cán bộ nhân sự. Trong phân mềm nhân sự công việc này được thực hiện để phần mềm nhân sự quản lý nhân viên một cách chính xác

+ Qúa trình đơn: “Hồ sơ nhân sự/Chuyển bộ phận”

Thực hiện việc chuyển đổi bộ phận cho nhân viên.

Bạn tích vào nút[Thực hiện việc chuyển đổi bộ phận cho nhân viên. ] chọn bộ phận  muốn chuyển và bộ phận cần chuyển. Sau đó click vào dòng[Thực hiện việc chuyển đổi bộ phận cho nhân viên. ]để điền đầy đủ các thông tin cần thiết rồi click phím Thực hiện việc chuyển đổi bộ phận cho nhân viên.