Triển khai hệ thống quản lý doanh nghiệp tổng thể ERP cho doanh nghiệp

By | March 30, 2016

Một bước phát triển tất yếu sau nhiều năm các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các hệ thống phần mềm kế toán tài chính là việc ứng dụng ERP vào quản lý. Như đã nói, muốn áp dụng đượcphan mem ke toan erp trước hết phải chuẩn hoá được quy trình nghiệp vụ, vì vậy không phải doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng được ERP . ERP chỉ dành cho những doanh nghiệp thực sự hướng tới một văn hoá quản lý nghiêm túc, rành mạch.

Để tránh tình trạng chạy quá nhanh trong khi chân chưa chắc, việc ứng dụng ERP cần có một kế hoạch cụ thể, cân nhắc kỹ lưỡng, đi từ thấp đến cao. Nhân viên và lãnh đạo trong doanh nghiệp cần thời gian để làm quen với ERP và những thay đổi trong các làm việc là vến đề đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp có thể triển khai ERP theo nhiều giai đoạn, với các giai đoạn chính như sau:

Giai đoạn 1: triển khai các phân hệ liên quan đến kế toán tài chính. Các phân hệ này sẽ vẫn cung cấp các chức năng của một phần mềm kế toán như hiện nay nhiều doanh nghiệp đã dùng. Vì vậy giai đoạn 1 sẽ tương đối dễ dàng.

Sơ đồ các nghiệp vụ chính của một hệ thống ERP

Giai đoạn 2: Tiến hành triển khai các phân hệ hậu cần, như: quản lý giao nhận hàng, quản lý kho… Các phân hệ này ngay túc thì tích hợp vào các phân hệ kế toán. Hết giai đoạn này ERP đã quản lý gần như mọi phòng ban trong doanh nghiệp, chỉ trừ dưới phân xưởng.

Xem thêm: phan mem quan ly cua hang xe may

Giai đoạn 3: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, giai đoạn này sẽ triển khai các phân hệ liên quan đến quản lý sản xuất và giá thành sản phẩm. Tùy từng hệ thống ERP, việc quản lý sản xuất có thể rất chi tiết đến từng giờ máy và giờ công lao động.

Có thể triển khai giai đoạn 1 và 2 tại mọi doanh nghiệp, nhưng còn đối với giai đoạn 3, muốn triển khai được đòi hỏi việc sản xuất của doanh nghiệp phải tương đối quy củ và hiện đại. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể chọn cho mình giải pháp áp dụng ERP đến giai đoạn 2. Nói chung trong thời gian mấy năm tới áp dụng được ERP đến giai đoạn 3 sẽ chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp đầu đàn.

Trước khi muốn áp dụng ERP hãy chắc rằng mình hiểu được ERP làm được gì và sẽ không làm được gì. Các nhà quản lý cần phải nhớ ERP không hỗ trợ để tạo ra sự thay đỏi về quy trình làm việc, mà việc này phải được thực hiện trước khi áp dụng ERP. Việc sử dụng ERP sẽ giúp cho nhà quản lý tạo ra được cơ chế kiểm soát nội bộ đáng tin cậy cũng như tạo ra một nhịp làm việc đồng bộ mà ở đó có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng, nhưng vẫn phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau trong doanh nghiệp.