Xây dựng cấu trúc cây nhân sự

By | January 8, 2016

Xây dựng cấu trúc cây nhân sự là chức năng của phần mềm nhân sự giúp người sử dụng xây dựng lại cấu trúc phòng ban giúp phần mềm nhân sự hiểu nhân sự thuộc về phòng ban hay bộ phận nào

Khai báo bộ phận cho phần mềm nhân sự
+ Qúa trình đơn: “Hồ sơ nhân sự/Khai báo bộ phận”

Xây dựng cấu trúc cây nhân sự

Tùy từng mô hình của công ty cho phép bạn khai báo tên bộ phận, phòng ban theo mô hình đó trên phần mềm nhân sự.
– Để tạo mới bạn click chuột vào cây thu mục chọn tên công ty (nếu muốn tạo bộ phận cha) hoặc tên bộ phận ( nếu muốn tạo bộ phận con ) -> Sau đó nhấp nút “Thêm” Chương trình sẽ tự động sinh ra một “Mã BP” -> Nhập tên bộ phận cần tạo ở ô bên cạnh – > Nhập tiếp ưu tiên ở ô tiếp theo -> Để hoàn tấy quy trình ta nhấp “Lưu”
+ Ưu tiên : Tùy mức độ quan trọng bạn đặt vị trí ưu tiên trong cây danh mục bộ phận.

Xây dựng cấu trúc cây nhân sự

– Để sửu tên bộ phận. Ta chọn tên bộ phận ở cây thư mục -> Sau đó ta tiến hành sửa tên ở ô bên cạnh -> Nhấp nút “Lưu” để lưu lại thông tin đã sửa

Xây dựng cấu trúc cây nhân sự