Xóa vĩnh viễn nhân viên trong HR-ERP

By | January 8, 2016

Đây là tính năng được xây dựng nhằm mục đính xóa nhân viên được nhập nhầm hoặc không cần thiết lưu trữ trong phần mềm nhân sự !

+ Qúa trình đơn: “Hồ sơ nhân sự/Xóa vĩnh viễn nhân viên”

 Xóa vĩnh viễn nhân viên trong HR-ERP

Mục này cho phép xóa vĩnh viễn một nhân viên. Click chọn nhân viên muốn xóa. Sau đó click vào mục xóa vĩnh vễn nhân viên.màn hình sẽ hiện ra thông báo (h.vẽ trên), nếu đồng ý xóa click Xóa vĩnh viễn nhân viên trong HR-ERP  , ngược lại click  Xóa vĩnh viễn nhân viên trong HR-ERP.

Chú ý: Trong trường hợp nhân viên cần xóa đã được cấp thẻ để tích hợp với máy chấm công. Chương trình sẽ thông báo

Xóa vĩnh viễn nhân viên trong HR-ERP

Để xóa được trong trường hợp này. Chúng ta chọn menu Cấp Thẻ -> Chọn nhân viên cần xóa -> Nhấp nút Xóa vĩnh viễn nhân viên trong HR-ERP để xóa thẻ

Xóa vĩnh viễn nhân viên trong HR-ERP
* Chú ý: Trong trường hợp nhân viên đã cấp thẻ có dữ liệu quẹt thẻ thì không nên xóa vĩnh viễn trên phần mềm nhân sự. Trong trường hợp này chúng ta sẽ sửa lại các thông tin nhập sai